Begäran om utdrag ur belastningsregistret för enskilda personer

Hej!

Jag undrar varför det inte går att få ut en annan persons belastningsregister? Varför räknas inte ett belastningsregister som en allmän handling? Vilka lagrum tillämpas i så fall?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv, 9 § lag om belastningsregister. E contrario (motsatsvis) betyder det att enskilda personer endast kan få ut utdrag om sig själv och inte om andra. Om de behövs för att prova en fråga om anställning eller uppdrag i verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott har en enskild rätt att få ut uppgifter ur registret om en enskild i den utsträckning för vissa typer av fall föreskriver det (10 § lag om belastningsregister). Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen (5 § lag om den officiella statistiken). Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (2 § 1 kap. regeringsformen).

Sammanfattningsvis väger en enskild persons integritet tyngre än möjligheten för en annan enskild person att få ett utdrag ur belastningsregistret.

Med vänlig hälsning,
Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo