Begäran om utdrag ur belastningsregistret för enskilda personer

FRÅGA
Hej!Jag undrar varför det inte går att få ut en annan persons belastningsregister? Varför räknas inte ett belastningsregister som en allmän handling? Vilka lagrum tillämpas i så fall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv, 9 § lag om belastningsregister. E contrario (motsatsvis) betyder det att enskilda personer endast kan få ut utdrag om sig själv och inte om andra. Om de behövs för att prova en fråga om anställning eller uppdrag i verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott har en enskild rätt att få ut uppgifter ur registret om en enskild i den utsträckning för vissa typer av fall föreskriver det (10 § lag om belastningsregister). Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen (5 § lag om den officiella statistiken). Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (2 § 1 kap. regeringsformen).

Sammanfattningsvis väger en enskild persons integritet tyngre än möjligheten för en annan enskild person att få ett utdrag ur belastningsregistret.

Med vänlig hälsning,
Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (367)
2021-09-22 Har XX körkort?
2021-08-28 Kan man ta bort uppgifter om belastningsregister från Mrkoll?
2021-08-27 Vill veta om en person har körkort?
2021-08-27 Meddelas part i mål när dom begärts ut?

Alla besvarade frågor (95785)