Begäran om bodelning vid samboförhållandets upphörande

Inom vilken tidsram efter en separation (sambo) måste man ansöka om bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om samboförhållanden hittar du i Sambolagen.

Bodelning ska ske om samboförhållandet upphör av någon annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra. Det krävs dock att någon av samborna begär bodelning, Sambolagen 8 §. I bodelningen ska man räkna med den egendom som samborna hade den dag då samboförhållandet upphörde.

Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Detta gäller dock inte om samboförhållandet upphörde genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, då ska istället begäran framställas senast när boupptäckningen förrättas, Sambolagen 8 § 2 st.

I ditt fall verkar samboförhållandet ha upphört på grund av en separation och alltså ska begäran framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela LundbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”