Begäran om bodelning vid samboförhållandets upphörande

FRÅGA
Inom vilken tidsram efter en separation (sambo) måste man ansöka om bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om samboförhållanden hittar du i Sambolagen.

Bodelning ska ske om samboförhållandet upphör av någon annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra. Det krävs dock att någon av samborna begär bodelning, Sambolagen 8 §. I bodelningen ska man räkna med den egendom som samborna hade den dag då samboförhållandet upphörde.

Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Detta gäller dock inte om samboförhållandet upphörde genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, då ska istället begäran framställas senast när boupptäckningen förrättas, Sambolagen 8 § 2 st.

I ditt fall verkar samboförhållandet ha upphört på grund av en separation och alltså ska begäran framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2967)
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?
2021-07-31 Vad ska ingå i ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (94584)