Begäran av personuppgifter avseende adoption.

Min styvdotters mamma dog nyligen. Mamman födde en son 1958 hon var omyndig.undrar över om han blev bortadopterad eller blev fosterbarn? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige tillämpar vi en princip som kallas för offentlighetsprincipen som innebär att var och en kan begära ut en allmän handling hos våra myndigheter. Vissa begränsningar anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Hos Skatteverket kan du begära ut uppgifter från folkbokföringsregistret om dig själv, men också uppgifter om någon annan med vissa undantag. Som folkbokföringsuppgifter räknas t.ex födelsedatum, namn och släktskap. För folkbokföringsuppgifter finns det en sekretessbestämmelse som stadgar att dessa inte får lämnas ut "om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs", 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen(OSL). En formulering av detta slag kallas för ett rakt skaderekvisit och betyder i detta fall att det går att presumera att en personuppgift inte har sekretess, det vill säga att de som huvudregel är offentliga.

Som frågan är ställd vill du ta reda på om din styvdotters mor har ett barn som är bortadopterat. Adoption är ett exempel på en sådan uppgift som anses vara av känslig karaktär och kan beläggas med sekretess i särskilda fall. Intresset för andra att ta del av uppgifter vägs mot barnets intresse av personlig integritet gällande adoptionen. Att mamman var omyndig vid tillfället har ingen betydelse för bedömningen.

Om du kontaktar skatteupplysningen för att få ta del av personuppgifter så kommer en handläggare att göra en sekretessprövning för att bedöma om det går att lämna ut uppgifterna du söker efter. Vid en eventuell begäran av uppgifter har du rätt att vara anonym, men Skatteverket kan besluta att viss information måste skickas med brev och inte kan lämnas ut via telefon.

Eftersom en bedömning görs i varje enskilt fall kan jag inte ge dig ett rakt svar på din fråga, men jag hoppas att oavstående funderingar ger dig en förståelse för vilka intressen som ligger bakom ett beslut om utlämnande av känsliga personuppgifter.

Med vänlig hälsning,

Victor EizykRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”