FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/02/2018

Begäran av gemensam vårdnad om barn i samboförhållande

Hej

Jag och min sambo har skrivit på faderskapsbekräftelse och samtidigt skrivit på vilken vårdnad vi ska ha, jag har ensam vårdnad.

Hur fungerar det om, nu fadern i efterhand vill ändra typ av vårdnad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad regleras i föräldrabalken (FB).

Huvudregeln inom svensk rätt är att om föräldrarna är gifta ska barnet från födelsen stå under vårdnad av båda föräldrarna. Annars tillfaller vårdnaden endast modern, som i ditt fall (6 kap. 3 § FB). För att fadern även ska få vårdnad över barnet kan ni ansöka om detta hos tingsrätten. Domstolen kommer troligtvis bevilja gemensam vårdnad om det inte uppenbart att gemensam vårdnad inte är möjligt (6 kap. 4 § första stycket FB)

Om barnet är folkbokfört här i Sverige, kan ni även få gemensam vårdnad genom registrering hos Skatteverket efter anmälan till socialnämnden när en faderbekräftelse har gjorts av nämnden eller till Skatteverket, förutsatt att beslut om vårdnad inte har meddelats tidigare (6 kap. 4 § andra stycket FB)

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000