Begära ut sitt eget vittnesmål

FRÅGA
Har man rätt att begära ut sitt eget inspelade vittnesmål då rättegången är avslutad och fallet nerlagt? Och isåfall hur/var kan jag få tillgång till detta?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!

Under förutsättning att vittnesmålet inte är sekretessbelagt har Du rätt att ta del av detta då det räknas som en allmän handling enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105). Är vittnesmålet sekretessbelagt bör Du ändå kunna ta del av det eftersom det är Ditt eget vittnesmål. Enligt 12 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) ska sekretess till skydd för den enskilde inte ska gälla gentemot den enskilde själv om inte annat anges i OSL.

För att ta del av vittnesmålet vänder Du Dig, ex. via telefon, till den domstol som handlade målet. Du behöver kunna uppge något som identifierar målet, exempelvis målnummer eller personnummer på inblandade parter, för att domstolen ska kunna hitta rätt mål.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll