Begära ut mitt ärende hos försäkringskassan? Vilken typ av information måste försäkringskassan diarieföra?

Har jag rätt att få ut händelser i mitt ärende hos Försäkringskassan? T ex på händelser är telefonsamtal etc. Vilka typer av händelser är de skyldiga att diarieföra? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du är part i ärendet hos försäkringskassan har du rätt att begära ut alla handlingar i detta ärende, Förvaltningslagen 16§. Det innebär att du har rätt att få ut allt som har antecknats och skrivits i ditt ärende.

Allmänna handlingar ska diarieföras när de har kommit in till eller upprättas hos en myndighet, Offentlighet och sekretesslagen 5:1. De behöver dock inte diarieföra allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, förutsatt att handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats, Offentlighet och sekretesslagen 5:1. Om en allmän handling uppenbart är av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver den varken registreras eller hållas ordnad, Offentlighet och sekretesslagen 5:1. Försäkringskassan är tex skyldiga att diarieföra handlingar som kommer in till Försäkringskassan i ett omprövnings- eller överklagandeärende, om någon begär ut en handling eller om beslutet är negativt. De har också skyldighet att dokumentera information som kommer till dem på annat sätt än genom en handling, om den har betydelse för utgången i ärendet och om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild, Förvaltningslagen 15§.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”