Begära ut mailkonversation

FRÅGA
Kan jag, som anställd inom kommunal verksamhet, begära ut all mailkonversation mellan min chef och en extern konsult(utan påskrivet sekretessavtal), där jag som medarbetare har diskuterats?
SVAR

Hej Atosa och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt svensk rätt, Tryckfrihetsförordningen (TF), gäller det att varje svensk medborgare har rätt att ta del av alla handlingar som är offentliga, se 2 kap 1§ TF, detta kallas för offentlighetsprincipen. Denna rätt får begränsas om det är påkallat med hänsyn, enligt 2 kap 2§, till exempelvis rikets säkerhet, myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, intresset att förebygga eller beivra brott med mera. Uppräkningen i denna paragraf är uttömmande, träffas det aktuella fallet av fallen kan handlingen alltså hemlighetshållas. Offentliga handlingar får inte hållas hemliga till skydd för andra intressen, om detta ej följer av sekretessavtal. Den aktuella mailkonversationen, av den information du anger, torde inte falla in under ovanstående punkter och därför offentlig för allmänheten, i synnerhet om det ej finns något sekretessavtal.

Med handling enligt, 2 kap 3§ sådant som är framställt i skrift som kan läsas med tekniska hjälpmedel - en mailkonversation faller in under detta.

En handling betraktas som offentlig/allmän då den förvaras hos myndigheten, i ditt fall förvaras mailen i chefens mail-inkorg, och har blivit inkommen, 2 kap 6§, eller upprättad på myndigheten, 2 kap 7§. Alla handlingar som på något vis sänds eller inkommer till en myndighet blir allmänna per automatik, det råder alltså inga tvivel om att den är upprättad eller inkommen. Vad som blir aktuellt i fallet är om mailkonversationen har med verksamheten att göra, eller om mailen är ställda till din chef personligen, dvs. utanför dennes roll i myndigheten. Om det är så att du diskuteras som medarbetare torde detta ha att göra med verksamheten, vilket innebär att du inte borde få några svårigheter att begära ut handlingen!

Hoppas svaret hjälpte dig, och att du har en fin dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88075)