Begära ut kommunala arbetsansökningar

FRÅGA
Kan jag begära ut alla jobbansökningar gjorda till 1 specifik tjänst inom kommunen?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

När det gäller jobbansökningar som gjorts till en tjänst inom en kommun gäller den så kallade offentlighetsprincipen. Denna princip kommer bland annat till uttryck genom att medborgare har rätt att få ut så kallade allmänna handlingar på begäran. Så länge de arbetsansökningar som gjorts till den tjänsten inom kommunen du nämner så har du rätt att begära ut dem och denna begäran ska då behandlas skyndsamt av kommunen. Förutsättningen för att du ska få ut dem är dock att de kan ses som allmänna handlingar. Detta innebär att det ska vara en handling enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §, handlingen ska förvaras hos myndigheten (kommunen i detta fall) och handlingen ska anses vara inkommen till myndigheten.

Om dessa krav är uppfyllda gällande arbetsansökningarna så ska kommunen lämna ut den allmänna handlingen. Det kan dock finnas vissa uppgifter i ansökningarna som skyddas av sekretess, så som personuppgifter, adress, telefonnummer och så vidare till den som sökt tjänsten. Dessa uppgifter kommer då i sådana fall vara markerade och således dolda i den handling du begär ut. En kostnad för dig för kopior kan också uppkomma.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänligen

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (308)
2020-11-30 Brottmålsdomar är offentliga handlingar
2020-11-29 Hur kan man ta reda på om en person dömts för brott om denne inte finns kvar i belastningsregistret?
2020-11-23 Kan man ta bort uppgifter om sig själv på Mr Koll?
2020-11-20 Omfattas betyg av offentlighetsprincipen?

Alla besvarade frågor (86870)