Begära ut handlingar från kommunen

FRÅGA
Det finns ett tillsynsärende som vi i Naturskyddsföreningen inlämnade till kommunen. Vi vill få ut dokument om vad som händer, till exempel protokoll från möten, eftersom ärendet pågått under lång tid, i över ett år. Har jag rätt att få ut kopior på handlingar som diarieförts i tillsynsärendet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Enligt offentlighetsprinciper gäller det att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna, upprättade eller som förvaras hos myndigheten är som huvudregel offentliga. Detta innebär att alla har rätt att få läsa handlingarna samt (mot eventuell avgift) att få en papperskopia på dem enligt 2 kap. 16 § TF. Du kan även begära att få ta del av handlingen på myndighetens plats enligt 2 kap. 15 § TF.

Från denna huvudregel finns många undantag, exempelvis då vissa handlingar anses inte som allmänna eller offentliga. Vissa handlingar/uppgifter kan inte lämnas ut de som omfattas av sekretess enligt 6 kap. 4 § OSL.

Sammanfattning
Detta innebär för din del att om uppgifterna eller handlingarna finns hos myndigheten och inte omfattas av sekretess enligt OSL, så bör du med offentlighetsprincipen och bestämmelserna i TF att ha rätt till att få ta del av handlingarna, antingen genom kopior eller på myndighetens plats.


Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91353)