Begära ut föreläsares tentamenssvar

FRÅGA
Hej,Jag har en frågade angående allmänna handlingar. Jag studerar på universitetsnivå och är nyfiken på vad som gäller för tentasvar som föreläsarna själva har gjort för en tenta. Enligt TF 2:12-13 har man rätt att få ta del av det på plats (kostnadsfritt) eller att få ta del av det som exempelvis utskrift mot avgift. Detta gäller dock studenters tentasvar så som jag har förstått det hela. Kan vi studenter ta del av föreläsares tentasvar eller ses inte detta som en allmän handling som behöver lämnas ut?
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret är ja, ni studenter kan ta del av föreläsares tentasvar. Enligt 2 kap. 1 § TF (tryckfrihetsförordningen) har varje medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap. 3 § TF. Efter att tentan är skriven och ett s.k. "typsvar" skrivits färdigt av examinator och det förvaras på skolan så är kriterierna uppfyllda. Precis som du skriver har du rätt att få ta del av det kostnadsfritt på plats, eller begära ut en fysisk kopia mot en avgift.

Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (376)
2021-11-27 Begära ut någon annans betyg
2021-11-25 Hur kan jag ta del av en avliden persons personnummer?
2021-10-27 Vem kan begära ut en polisanmälan?
2021-10-26 Försvinner pricken från Lawline efter fem år?

Alla besvarade frågor (97358)