Begära ut en kopia av en bouppteckning

2017-12-14 i Testamente
FRÅGA
Min kvinnliga kusin är avliden och endast en person ärver enligt lag - hennes brorsdotter. Kvarlåtenskapen uppgår till mer än 10 MSEK. Vid tidigare samtal med den nu döde förklarade hon att hennes kvarlåtenskap skulle fördelas till inte bara hennes brorsdotter, utan även till välgörande ändamål, samt lite till några nära vänner. Arvet verkar nu ha utbetalats till bröstarvingen. Finns det möjlighet att få information om testamentets innehåll för nära vänner eller organisation som förväntat sig del av arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För varje dödsbo ska en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är en förteckning över alla tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen, 20 kap. 4 § ärvdabalken.

En bouppteckning ska som huvudregel upprättas inom tre månader från dödsfallet och inom en månad därefter ges in till Skatteverket för registrering.

Om det finns ett testamente efter den avlidne ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas till bouppteckningen, 20 kap. 5 § 1 st ärvdabalken.

Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut en kopia av den.

Vill du beställa en bouppteckning från Skatteverket kan du klicka här.

Sammantaget kan du alltså begära ut en kopia av bouppteckningen för att få information om ett testamentes innehåll.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97613)