Begära ut domstolshandlingar utan personnummer

FRÅGA
Kan man få ut domstolshandlingar på person utan att ha personnummer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige är huvudregeln att samtliga domstolshandlingar är offentliga handlingar, enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Dock finns undantag från huvudregeln som säger att delar av domen kan vara sekretessbelagd i vissa fall, till exempel om det rör sig om sexuella handlingar mot minderåriga etc.

Du kan vända dig till den aktuella domstolen och begära att få ut domstolshandlingar utan att ha personnummer på personen genom att ange för- och efternamn eller om du eventuellt har ett målnummer, såvida det inte rör sig om en handling som är sekretessbelagd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (278)
2020-07-08 Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?
2020-07-06 Vart kan man beställa domslut ifrån?
2020-07-02 Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?
2020-06-30 Kan jag begära ut förhörsprotokoll?

Alla besvarade frågor (81800)