Begära ut betyg som utfärdats av en friskola

Hej! Jag har en fråga angående utlämningen av betyg som är utfärdade av en friskola.

Har jag rätt att få ut betyg som är utfärdade på en fristående skola? Jag vet att grundskolor (kommunala) ingår i TF, men gör även friskolor det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

I nuläget omfattas friskolor i regel inte av offentlighetsprincipen. Det ligger dock i detta nu ett lagförslag från regeringen om att utöka offentlighetsprincipen till att gälla även friskolor, se här och här.

När det gäller betyg finns det emellertid redan nu en skyldighet för friskolans huvudman att överlämna slutbetyg som friskolan utfärdat till den kommun där skolan är belägen (lägeskommunen). Denna bestämmelse finns i 29 kap. 18 § skollagen. När friskolans huvudman överlämnat betygshandlingarna till kommunens stadsarkiv, som då övertar ansvaret för handlingarna, blir de allmänna handlingar (se 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). När detta skett omfattas betygshandlingarna alltså av offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Du har alltså rätt att begära att få ut betyg som är utfärdade av en friskola. Undantagsfallet är om sekretess föreligger, vilket det normalt inte gör för betyg. Du ska vända dig till kommunens stadsarkiv för att ta del av betygen (se 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen).

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo