FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare27/02/2019

Begära skadestånd från hundpensionat efter skada på hund

Hej,

Jag hade en resa inbokad i två veckor och behövde därför hjälp med att passa min hund under denna tid. Ett hundpensionat hade plats för hunden den senare veckan, så den första veckan bad jag min bästa kompis om hjälp. Hon har dessutom två andra hundar, vilket bara är positivt då våra hundar kommer väldigt bra överens. När jag kom hem och hämtade ut hunden från pensionatet såg han förfärlig ut och jag tog honom direkt till veterinären som konstaterade att han hade blivit smittad av elakartad kvalster och löss. Detta är en tämligen jobbig behandling och dessutom kostsam.

Jag frågade självklart min kompis om hennes hundar bar på någon smitta, men så var inte fallet. Jag undrar därför om jag kan ersättning från hundpensionatet på något vis? De bör ha uppfattat att min hunds allmäntillstånd var nedsatt. Borde inte de bära ett ansvar för att min hund får den vård den behöver under tiden som han är inhyst hos dom?

Mvh Alexandra

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller skador som orsakas av hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. I lagen framgår att skador som en hund orsakar ska ersättas av ägaren eller innehavaren. I detta fall bör hundpensionatet anses som innehavaren eftersom de tagit emot din hund för underhåll (se prop. 2006/07:126 s. 69). Skadeståndsansvaret är strikt och det spelar alltså ingen roll om innehavaren (hundpensionatet) varit vårdslösa eller inte.

I svensk rätt bedöms en skada på en hund som en sakskada, där det som ska ersättas vid en sådan skada är bl.a. sakens värde eller reparationskostnad samt andra kostnader till följd av skadan, enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Högsta domstolen prövade fråga om skadestånd för veterinärkostnader i NJA 2001 s. 65 där de konstaterade att i vissa fall kan veterinärskostnader i själva verket överstiga värdet för hundens marknadsvärde, men att detta inte hindrar att du som ägare söker ersättning för samtliga veterinärskostnader.

Jag föreslår att du kontaktar hundpensionatet och lämnar kvitton för veterinärskostnaderna till dem och förklarar att du rättsligt har rätt att få ersättning för de skador som uppkommit under perioden till hund befann sig på hundpensionatet. Har de inte för avsikt att betala finns det vidare möjlighet att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.


Hoppas att du fick viss vägledning i dina frågor!







Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?