Begära rättelse av CSN beslut

2021-01-20 i CSN
FRÅGA
Hej hur ska man gå tillväga om jag vill få rättelse från CSN de kräver pengar som jag har inte ansökt! Det är står att jag har sökt 1989 men jag har inte kommit hit i Sverige förrän 1992? Och när jag har kommit hit till Sverige jag gick bara SFI som är inte berättigad att av csn.
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olika lånetyper hos CSN

CSN har olika lånetyper beroende på vilket år du lånat. Om du någon gång mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 tagit studiemedel från CSN kommer dessa datum att stå på exempelvis besked om återbetalning. Det betyder inte nödvändigtvis att du tagit lån under år 1989 utan det betyder bara att du någon gång under den perioden fått studielån från CSN. Här kan du läsa mer om de olika lånetyperna.

Har du någon gång under perioden 1 januari 1989 och 30 juni 2001 haft studiemedel från CSN är det troligen det som återbetalningen avser. För vidare information om ditt specifika ärende, kontakta CSN.

Rättelse eller överklagan

Om du aldrig fått stöd från CSN ska du givetvis inte kunna bli återbetalningsskyldig.

Har du inte mottagit stöd från CSN bör du kontakta dem med denna information omgående. Det kan då röra sig om ett skrivfel eller liknande, kanske har siffrorna i personnumret blivit fel vilket resulterat i att du fått ett felaktigt beslut. Om det är en sådan uppenbar felaktighet som beror på ett skrivfel eller liknande från CSN:s sida får de rätta beslutet (36 § förvaltningslagen). Om rättelsen kan ske snabbt och enkelt är CSN dessutom skyldiga att ändra beslutet (38 § förvaltningslagen).

Överklagan

Skulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Överklagan ska göras skriftligen till förvaltningsrätten men ska skickas till CSN (6 kap. 10 § studiestödslagen och 43 § förvaltningslagen).

I överklagandet ska du skriva:

- vilket beslut som du överklagar

- på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras (där ska du alltså beskriva omständigheterna, att du aldrig tagit något stöd från CSN och så vidare)

- dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer)

CSN:s hemsida kan du läsa mer om överklagande och om du tittar på ditt beslut från CSN bör du hitta information om du kan överklaga det och vilka uppgifter du i så fall behöver ha med, vart överklagandet ska skickas och så vidare.

Överklagandet ska ha kommit in till CSN senast 3 veckor från den dag som du fick del av beslutet (44 § förvaltningslagen).

Vägledning

Jag skulle rekommendera dig att höra av dig till CSN för att få information om ditt specifika ärende. Du bör förklara för dem att du aldrig fått studiemedel från dem och att du önskar rättelse av beslutet. Om det bara rör sig om ett "slarvfel" och du faktiskt aldrig tagit emot stöd från CSN kommer de troligen att kunna se detta snabbt och kunna ändra beslutet.

Skulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Tänk dock på att överklagan måste ha kommit in till CSN senast 3 veckor från att du fick del av beslutet, vänta alltså inte för länge med din överklagan!

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,


Amanda Aitomäki
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (96586)