Begära hemtagningsutredning.

Hej!

Mitt barn är placerad enligt SoL, men nu vill jag begära ett hemmatagande.

Hur går detta till?

Bör jag skaffa en jurist som hjälper mig?

Hur lång tid brukar en sådan utredning ta?

Tack för ordet.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur du ska gå till för att begära ett hemmatagande av ditt barn som är placerad enligt SoL.

Föräldrarna till LVU-placerade barn kan när som helst under vårdtiden hos socialtjänsten begära att vården ska upphöra och att barnet ska flytta tillbaka hem. Ett barn som fyllt 15 år kan också själv begära vårdens upphörande. Det finns inget behov av att anlita en jurist för att få hjälp med detta.

När en förälder begär att LVU-omhändertagandet ska upphöra är socialnämnden och socialtjänsten skyldiga att omedelbart starta en utredning s.k. hemtagningsutredning för att se om det fortfarande finns ett behov av vård eller om den ska upphöra (11 kap 1 § socialtjänstlagen). Begäran ska sedan godkännas eller avslås i ett beslut. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och i normalfallet vara slutförd senast inom fyra månader (11 kap 2 § 2 st SoL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000