Begära gemensam vårdnad

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, Jag och mitt ex har 2 barn tillsammans och vi gick isär ungefär en månad efter att vi fick reda på att jag var gravid med andra barnet. Äldsta barnet bor då med mig och träffar honom varannan helg, och han föreslog att jag kunde få alla föräldradagar för yngsta barnet som var beräknat i slutet av februari i år, och att vi därefter skriver på gemensam vårdnad efter min föräldraledighet är över. Efter barnet föddes så har han knappt träffat barnet mer än vid hämtning och lämning av stora barnet och han har inte betalat något underhåll. Vi skrev på faderskaps papper när barnet var nån månad och jag fick fortsatt ha ensam vårdnad för att på så sätt få alla dagar som vi fortfarande var överens om. Men nu precis när han har blivit 6 månader dyker han upp och har bestämt sig för att han ska ha sina föräldradagar och han ska börja ta barnen varannan vecka från och med yngstas 1 års dag. Detta kom bara någon vecka efter att jag bett honom börja betala underhåll för yngsta barnet, han har inte visat något intresse innan trots att jag bett honom komma och lära känna yngsta barnet. Han utgår enbart utifrån sin ekonomi och inte alls vad som är bäst för barnen. Kan han kräva gemensam vårdnad nu även fast vi kommit överens muntligt att vi ska ha gemensam vårdnad efter föräldraledigheten? kan han bara ta barnen varannan vecka trots att yngsta då bara kommer vara 1 år och har bott med mig från födseln och nu precis efter 6 månaders dagen börjat träffa sin pappa några gånger i veckan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt ex kan hos rätten begära att vårdnaden ska ändras från ensam till gemensam vårdnad. Att ni har en muntlig överenskommelse om att vårdnaden ska vara din enskilda fram tills en viss tidpunkt hindrar inte ditt ex från att begära detta (6 kap. 5 § föräldrabalken). Det är även möjligt att enbart begära att få umgänge med barnet även fast vårdnaden är din enskilda (6 kap. 15 a föräldrabalken). Som huvudregel har barnet rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken).

Situationen i ditt fall är således sådan att ditt ex kan vända sig till rätten för att begära att vårdnaden blir gemensam. Han kan även enbart begära att få umgänge fastställt. Däremot kan han inte innan ett umgänge är fastställt hämta barnet utefter sitt egna tycke. I normala fall vill man att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, därför är det sannolikt att ditt ex i vart fall kommer att få ett fastställt umgänge. Hur ofta ett umgänge kan ske beslutar rätten utefter situationen i ditt enskilda fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96428)