Begära enskild vårdnad i pågående vårdnadstvist

2017-09-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
kan jag begära enskild vårdnad i en redan pågående vårdnadstvist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domstolen får ta intermistiska beslut i mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge, 6 kap 20 § föräldrabalken(FB). Ett interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller i avvaktan på domstolens slutliga dom. Vid alla beslut gällande barnets vårdnad, boende och umgänge så ska barnets bästa vara avgörande, 6 kap 2 a § första stycket FB.

Enligt lagkommentarer till lagrummet ska interimistiska beslut ska inte fattas rutinmässigt utan avgörande är vad som i det enskilda fallet behövs för barnets bästa. Det kan vara nödvändigt att domstolen beslutar interimistiskt för att barnet inte ska fara illa, t.ex. därför att det har framkommit misstankar om våld eller andra övergrepp som inte kan lämnas utan avseende.

Innan domstolen fattar ett intermistiskt beslut ska de låta motparten yttra sig i saken. De kan hämta snabbupplysningar där hör man föräldrarna, referenspersoner och slutligen barnet om det är tillräckligt gammalt.

Om domstolen beslutar att fatta interimistiskt beslut i ditt fall kan jag inte uttala mig om då jag inte vet hur omständigheterna ser ut i det här enskilda fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (854)
2021-07-31 Samarbetsproblem med den andra vårdnadshavare
2021-07-31 Skäl för ensam vårdnad
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?

Alla besvarade frågor (94606)