FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/08/2017

Begära ensam vårdnad

Hej, har en dotter på snart 4 år. Jag och dotterns biologiska pappa har aldrig varit ett par och nyligen fick han delad vårdnad. Men kort där efter blev han dom för sexbrott mot barn. Detta visste domaren om att detta var kommande och dömde ändå till gemensam vårdnad. Jag hörde att en dömd sexförbrytare enligt lag inte har rätt till gemensam vårdnad och undrar om detta stämmer? Och om det gör det hur ska man då ta sig till väga för att åter igen få ensam vårdnad. Omprövning får tas upp om först ett år och överklagan har redan gått ur tid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

Det finns ingen lagstiftning som ordagrant säger att en dömd sexbrottsling inte får bli vårdnadshavare. Att inte låta vissa personer skapa familj skulle strida mot de mänskliga rättigheterna som stadgas b.la. av 11 artikeln i Europa konventionen. Dock när barnet redan finns och du har haft ensam vårdnad om henne tidigare borde det kunna anses som att fadern är olämplig som vårdnadshavare.

Regler kring vem som kan bli vårdnadshavare finns i 6 kap Föräldrabalken. Som grundregel i svensk rätt ska ALLTID barnets bästa vara det som avgör hur vårdnaden ska fördelas. I 2a§ FB framkommer det att rätten i sin bedömning av vem som ska ha vårdnad ska se till så att varken barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för risk för exempelvis övergrepp.

Det finns absolut en möjlighet att ompröva ärendet från din sida vad gäller att återfå ensam vårdnad. Även saker som svåra samarbetssvårigheter eller konflikt mellan vårdnadshavarna kan vara en grund till att utdöma ensam vårdnad.

Om du behöver mer hjälp med detta ärende är du välkommen att kontakta någon av våra jurister!


Hälsningar,

Josefine JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000