Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?

2020-12-22 i Faderskap
FRÅGA
Kan jag begära att en person skall lämna dna-prov för att fastställa att jag är far till den personen? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du och barnets mamma inte var gifta när barnet föddes. I så fall så är nämligen utgångspunkten att det är mannen, som vad gift med kvinnan som födde barnet, som är pappa till barnet.

Skydd för kroppslig integritet

Frågan om att framtvinga ett DNA-test aktualiserar grundläggande fri- och rättigheter. Enligt svensk grundlag så är varje medborgare skyddad mot kroppsliga ingrepp som utförs utan personens samtycke (2 kap. 6 § Regeringsformen). Denna rättighet går dock att begränsa när det finns stöd för en sådan begränsning i lag. Sådant lagstöd finns för fastställande av faderskap (Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).

Fastställande av faderskap

För att fastställa faderskap så ska man föra talan om detta i domstol. Enligt lag så kan en sådan talan enbart väckas av barnet eller modern till barnet under förutsättningen att hon har vårdnaden om barnet. Talan kan även föras av socialnämnden eller särskild förordnad vårdnadshavare till barnet om det finns någon sådan (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

En potentiell far till ett barnet kan dock inte föra talan om faderskap och han kan därför inte heller framtvinga ett DNA-test.

Vad kan du göra nu?

För att som far kunna föra en talan om fastställande av faderskap så måste du vända dig till socialnämnden. Socialnämnden har även en skyldighet att försöka utreda faderskapet om det inte är så att det finns en presumtion för att en man är fader till barnet på grund av äktenskap (2 kap. 1 § Föräldrabalken). Denna skyldighet förutsätter att barnet är under 18 år.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91196)