Begära avgörande av myndighet

2020-10-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Handläggningstiden är för närvarande 38 månader för ansökan om svenskt medborgarskap. Kan man ansöka om att beslutet fattas efter 6 månader enligt Förvaltningslagen? Kan Migrationsverket avslå ansökan i det fallet om den sökande uppfyller alla krav för att bli svensk medborgare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger finns regler om myndigheters förvaltning i förvaltningslagen (FL) och det är hit jag hänvisar mitt svar.

En enskild kan begära att en fråga ska avgöras av en myndighet i första instans om detta inte gjorts inom sex månader. Ett sådant avgörande ska då göras inom fyra veckor, eller så kan myndigheten avslå begäran (12 § FL). Med att "avslå begäran" menas att myndigheten kan avslå begäran om att det ska avgöras inom fyra veckor, inte att myndigheten avslår ansökan som sådan.

Det finns även en skyldighet för myndigheten att, om de bedömer att avgörandet kommer ta tid, meddela den enskilda om detta (11 § FL). Det har myndigheten gjort i och med att de informerat om att handläggningstiden är 38 månader.

I det här fallet kommer alltså myndigheten i ett särskilt beslut avslå din begäran om att ärendet ska avgöras inom fyra veckor med motiveringen att handläggningstiden är 38 månader samt att de har informerat om detta. Beslutet ska även motiveras med lagrum som använts etc. (32 § FL).

Sammanfattningsvis kan sägas att det är inte helt enkelt att skilja mellan de olika bestämmelserna, men förenklat kan man säga att migrationsverket ska meddela dig om att handläggningstiden är lång (11 § FL). När du sedan begär att myndigheten ska avgöra ansökan inom fyra veckor (12 § FL) kommer de avslå denna begäran, men de kommer inte avslå ansökan om medborgarskap, utan den ansökan kommer att provas efter 38 månader som vanligt.

Hoppas du förstår min förklaring.

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (649)
2021-06-11 Kan ett barn som är placerat i familjehem enligt SoL välja att flytta därifrån?
2021-05-29 Har föräldrarna rätt att underrättas om beslut om LVU?
2021-05-16 Jaktvapentillstånd efter suicidförsök
2021-05-14 Får en kommun gynna anställda framför andra kommunmedlemmar?

Alla besvarade frågor (93108)