Begära arbetsgivarintyg efter praktik

2020-06-08 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Kan man begära ett arbetsgivarintyg efter praktik? Praktiken är obetald säger vi.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arbetsgivarintyg återfinns i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Arbetstagaren har enligt 47 § 2st. ALF rätt att begära ett arbetsgivarintyg efter avslutat arbete när arbetstagaren söker ersättning hos A-kassan. Skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg är inte tidsbegränsad utan kan krävas även efter lång tid.
Några möjligheter till sanktioner för arbetsgivaren föreligger dock inte.

Praktik är en typ av anställningsform som är förknippat med en prövotid eller utbildning. Om du anses vara en arbetstagare i juridisk mening föreligger skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg. Är du inte ansedd som arbetstagare kommer skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg inte att vara för handen.

Arbetstagarbegreppet är tvingande och innebär att en person utför arbete - genom ett avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag, och detta arbete utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll.

Kravet på vederlag är centralt för arbetstagarbegreppet. Har du inte erhållit lön för ditt arbete är du inte att anse som arbetstagare. Du anger att du inte har erhållit lön. Utgångspunkten i Sverige är emellertid att den som vistas på arbetsplatsen i utbildningssyfte är att betrakta som arbetstagare. Vidare krävs det inte ett överenskommet vederlag, det räcker att den arbetspresterande haft fog för uppfattningen att ett vederlag ska utgå, se AD 1996 nr. 135.

Slutsatsen blir att trots din praktik utan lön kommer du, om du har haft fog för din uppfattning att du ska erhålla en lön för utfört arbete, att anse som arbetstagare i arbetsrättslig mening, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att utge ett arbetsgivarintyg på din begäran. Som ovan stadgat finns det dock ingen möjlighet att gå vidare om arbetsgivaren skulle vägra lämna ut ett sådant intyg.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarintyg (46)
2021-09-27 Vilka skyldigheter har arbetstagaren gällande arbetsgivarintyg?
2021-09-08 När ska ett arbetsgivarintyg lämnas ut?
2021-04-11 Vad kan man göra om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsgivarintyg?
2021-01-25 Felaktiga uppgifter på arbetsgivarintyget

Alla besvarade frågor (97361)