FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/09/2023

Begår man uppvigling när man bränner koranen?

Borde inte Palodans koranbränningar kunna räknas som uppvigling? Tydligen är det inte hets mot folkgrupp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av regeringsformen (RF) och brottsbalken (BrB).


Yttrandefrihet


Att fritt få yttra sig i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar är en grundlagsstadgad rättighet (2:1 RF). Däremot finns det möjlighet till att lag får begränsa denna rättighet för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Dessutom så får begränsningen aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2:20-2:21 RF).


Därmed kan olika lagar, såsom BrB, begränsa möjligheten att yttra sig.


Kan koranbränningar räknas som uppvigling?


För att någon ska anses begå uppvigling så krävs det att någon uppmanar inför folksamling till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet (16:5 BrB). I denna situationen med koranbränning uppmanas det uppenbarligen inte till brottslig gärning. Det sker inte heller någon uppmaning till svikande medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Detta skulle exempelvis kunna vara att strejka mot att betala skatt eller vägran att delta i värnplikt, vilket har använts som exempel i gamla förarbeten till brottsbalken.


Därmed kan koranbränningar inte räknas som uppvigling.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”