Begår jag mened om jag minns fel?

2021-06-03 i Övriga brott
FRÅGA
Jag ska vittna mot en granne som blivit avhyst. Jag var mycket trött när allt händer och är inte säker på om jag kommer ihåg tidpunkter rätt. Begår jag mened om jag inte minns rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi kika i brottsbalken (BrB).

För att en person ska dömas för mened krävs att man uppsåtligen lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen (15 kap 1 § BrB jämte 1 kap 2 § BrB). Det krävs alltså att en person avsiktligen lämnar en oriktig uppgift. Att minnas fel och av den anledning lämna uppgifter som man tror är sanna gör att uppsåtskravet inte blir uppfyllt. Det viktiga är alltså att du berättar allt du kommer ihåg och inte lämnar uppgifter som du vet är oriktiga. Gör du det det kommer du alltså inte begå brottet mened eftersom du då inte avsiktligen lämnar felaktiga uppgifter. Om du dock lämnar uppgifter som du vet är osanna kan du göra dig skyldig till brottet mened.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?