Begår förare ett brott om passagerare har narkotika på sig?

2020-10-15 i Narkotikabrott
FRÅGA
Om man har en passagerare som har narkotika på sig vad blir straffet för föraren
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I stort sett all befattning med narkotika är kriminaliserat i Sverige. Att ha narkotika för eget bruk på sig klassas så som innehav (1 § 1 stycket 6 punkten Narkotikastrafflagen). Innehav innebär att narkotikan finns i ens besittning och att man har rådighet över den. En förare som har en passagerare som i sin tur innehar narkotika gör sig alltså inte skyldig till något brott. Föraren är inte i besittning av narkotika som passageraren bär på sig.

Föraren kan inte heller bli skyldig för medhjälp till innehav (5 § Narkotikastrafflagen). Föraren kan dock bli skyldig till medhjälp om han exempelvis skjutsar passageraren till och från en narkotikaförsäljning (5 § och 1 § 1,3,4 punkten Narkotikastrafflagen).

Hoppas att du fick svar på sin fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (479)
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav
2020-12-22 Påföljd vid ringa narkotikabrott

Alla besvarade frågor (88254)