Begagnande av offentlig plats

FRÅGA
Om man som företag har en sk överdagen reklampelare vid en och samma offentliga plats några timmar varje dagen. Eftersom att det är ett upprepande beteende, krävs då tillstånd?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen krävs tillstånd från Polisen för användande av offentlig plats annat än tillfälligtvis. Offentliga platser definieras i lagen som bland annat allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

Tillfällig användning som undantas tillstånd är exempelvis skolelevers försäljning av majblommor. En skylt är således alltid tillståndspliktig. Bankett för ansökan om tillstånd hittar du här.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller 08-533 300 04.

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?