Befrielse från obligatorisk undervisning enligt skollagen

Vi har en 12-årig son som inte uppfyller kraven på simkunnighet i ämnet Idrott och hälsa. Han höll på att drunkna vid 6 års ålder och vi föräldrar har nu försökt med vanlig simundervisning, privatundervisning, samtalskontakt med BUP,etc. Vi har skriftligt ansökt om att vårt ärende ska prövas enligt Undantagsbestämmelsen. Rektors svar efter överläggning med skoljuristen i Mölndals stad är nej. Sonen har nu fått F i terminsbetyget för höstterminen i åk 6, utan F-varning.

Vi har nu ansökt om anpassning och särskilt stöd. Finns det prejudikat för liknande ärenden?!

TACK på förhand!

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns några prejudikat om när undantagsbestämmelsen i skollagen har lett till att ett barn har befriats från ett visst moment i skolan. I mitt svar utgår jag ifrån att undantagsbestämmelsen du nämner i din fråga är 7 kap 19 § skollagen om befrielse från obligatorisk undervisning. Jag kommer först att berätta allmänt om undantagsbestämmelsen för att sedan gå vidare till prejudikaten.

Om undantagsbestämmelsen
I 7 kap 19 § skollagen står att en elev får befrias från obligatorisk skolundervisning om det finns synnerliga skäl och att det är rektorn som beslutar om sådan befrielse. Det nämns inte i lagen vad som menas med synnerliga skäl. I förarbetena till lagen sägs dock att kravet på synnerliga skäl innebär att skälen för befrielse måste vara mycket starka. Vidare sägs att bestämmelsen kan användas när det framstår som orimligt att kräva att eleven deltar i vissa mindre viktiga inslag i utbildningen.

När man läser lagtexten tillsammans med förarbetena framgår att det endast är i undantagsfall som en elev kan befrias från obligatorisk undervisning. Det är alltså svårt att med framgång använda sig av undantagsbestämmelsen.

Prejudikat
Det finns tyvärr väldigt få rättsfall om undantagsregeln. De rättsfall som finns har inte heller gått upp i högsta instans utan har stannat i kammarrätten (näst högsta instans) vilket gör att de inte har lika högt prejudikatvärde. Samtliga av dessa fall har rört föräldrar som vill att deras barn ska bli befriade från dansmomentet i ämnet idrott på grund av religösa skäl.

Det finns tre fall om undantagsregeln:
Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1492-12
Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1493-12
Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1494-12

Om du är intresserad av att läsa dessa domar så går det att begära ut dessa hos domstolen alternativt kan de finnas publicerade/kommenterade på internett.

Det ska tilläggas att jag endast kan hitta sådana fall som gått vidare till domstol. Det kan tänkas att det finns många fler fall där rektorn beslutat att en elev ska befrias/eller inte befrias från viss undervisning men som inte gått vidare till domstol och som jag därför inte kan se.

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”