Bedömningsutrymme

FRÅGA
Hej! Vad innebär egentligen ett bedömningsutrymme? För en förvaltningsmyndighet?
SVAR

Hej!

Många gånger är det svårt för lagstiftaren att utforma bestämmelser så att de skulle bli giltiga i varje enskilt fall. Av denna anledning har lagstiftaren lämnat ett så kallat bedömningsutrymme för de som fattar beslut (exempelvis anställda på förvaltningsmyndigheter).

Bedömningsutrymme syftar helt enkelt till att ge den som fattar beslut en möjlighet att ta omständigheterna i det enskilda fallet i beaktning, ett beslut kan emellertid aldrig stå i strid med gällande lagstiftning.

Bedömningsutrymmet kan variera från fall till fall. När man exempelvis fattar beslut om bostadsbidrag finns en rad mycket konkreta kriterier som ska vara uppfyllda, där finns alltså inte mycket bedömningsutrymme. I de fall man beslutar om exempelvis om arbetsförmågan är nedsatt är bedömningsutrymmet större då kriterierna inte är lika konkreta och då det finns fler omständigheter att väga in i bedömningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80650)