Bedömningsfel och omprövning av Migrationsverkets beslut

2018-01-01 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är afghansk medborgare som bott i Sverige sedan 2012. Jag har ansökt om svenskt medborgarskap men fick avslag. Jag fick permanent uppehållstillstånd 2012 och i migtationsverkets beslut gällande uppehållstillstånd står det klart och tydligt på sida 4/6 att jag har kunnat styrka min identitet. Nu skriver dem i ärendet gällande medborgarskap att jag inte kan styrka min identitet?!?! Är detta juridiskt möjligt? Att samma myndighet både bedömer min identitet som styrkt och sedan som ej styrkt? Om man överklagat detta tror ni det finns en chans för att beslutet ändras ?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Om Migrationsverket har under handläggningen av ditt grundärende konstaterat att du har styrkt din identitet (att kunnat uppvisa ett giltigt hemlandspass), har det skett ett bedömningsfel i Migrationsverkets senaste beslut, förutsatt att inga nya omständigheter gällande giltigheten av dina identitetshandlingar har trätt fram.

Bedömningsfel föreligger t.ex. om myndigheten fattat ett oriktigt beslut. I sådana fall är det aktuellt att göra en omprövning av beslutet. Omprövning är en process där en myndighet prövar sitt eget beslut på nytt, för att eventuellt ändra det, se 13 kap. 13 § Utlänningslagen.

På de sista sidorna av ditt senaste beslut förklaras det av Migrationsverket hur du kan gå till väga samt vilka tidsfrister som gäller. Ta kontakt med Migrationsverket om du har fler frågor om processen. Du hittar även mycket information om Migrationsverkets handläggning på deras hemsida.

Vänligen,


Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1266)
2022-01-28 Kan man köpa en bostad i Sverige för att få uppehållstillstånd?
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?

Alla besvarade frågor (98703)