Bedömningen av vad som är barnets bästa

Hej! Jag hoppas att ni ska kunna besvara mina frågor gällande vårdnad. Är gift och har två barn på 2 och 4 år. Under ett års tid har jag försökt att få relationen att fungera, och detta mest för barnens skull. Nu har jag fått nog och beslutat mig för att skiljas från min fru. Hon i sin tur hotar mig med att hon ska ta barnen ifrån mig och att hon kommer få rätten på sid sida, dels eftersom hon är mamman och dels för att det är jag som vill skiljas. Att jag vill skiljas, har det någon betydelse?, skulle detta kunna påverka min rätt till delad vårdnad för det är det jag önskar. Mitt förslag är att vi ska ha barnen varannan vecka. Vidare undrar jag om min fru automatiskt har mer rätt till barnen enbart för att hon är mamman. Min fru vill inte alls samarbeta, och menar att hon inte vill ställa upp på något. Utan lämnar jag hennes så betyder det att jag lämnar barnen också. Vidare hotar hon mig med att hon gör en polisanmälan och hittar på att jag varit våldsam mot henne och barnen. Finns det något sätt att skydda sig mot detta. Jag har funderat på att själv kanske ta kontakt med polisen och berätta om detta. Snälla hjälp mig!! Jag behöver verkligen er hjälp. Jag har varit i detta förhållande i över ett år för barnens skull men jag orkar inte mer. Och detta förhållande är ju heller inte sunt för barnen!!

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Om ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna och någon av föräldrarna vill få ändring i vårdnaden ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig detta. Om endast en av föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad kan dock rätten utdöma såväl ensam som gemensam vårdnad. Eftersom att du anser att ni bör ha gemensam vårdnad kan därför domstolen både välja mellan att döma ut gemensam vårdnad eller anförtro en av er vårdnaden av barnen.

I frågor som rör ett barns boende, umgänge och vårdnad är barnets bästa det avgörande. Vad som är barnets bästa avgörs utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i det särskilda fallet. Bedömningen skiljer sig alltså beroende på vilken situation som avses.

Av föräldrabalken, där frågor angående barns vårdnad och boende regleras, framgår att det vid bedömningen av vad som är barnets bästa särskilt ska beaktas om det finns en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp. Att det finns en risk för att barnet far illa är på så sätt en faktor som domstolen beaktar i sin bedömning. För att domstolen ska beakta detta krävs givetvis att det finns bevis för att någon av föräldrarna exempelvis är våldsam mot barnet eller mot någon annan i familjen.

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska domstolen även se till vikten av att barnet har en nära och god relation med båda föräldrarna. Detta är något som talar för att domstolen som huvudregel anser att gemensam vårdnad är det bästa för barnet men det finns givetvis fall där ensam vårdnad istället ses som det bästa. Om domstolen anser att ensam vårdnad är det bästa för barnet ska domstolen som utgångspunkt anförtro vårdnaden åt den föräldern som bäst kan tänkas främja en god och nära relation mellan barnet och den andra föräldern. Att mamman till dina barn vägrar dig umgänge med barnen kan därför vara till hennes nackdel.

Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna beaktas även om föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Är det så att föräldrarna till barnet inte kan samarbeta och att det föreligger en djup konflikt mellan föräldrarna ses gemensam vårdnad oftast inte som ett lämpligt alternativ. Är det så att den ena föräldern inte vill ha gemensam vårdnad och vägrar att komma fram till en lösning kan därför detta vara något som domstolen beaktar till den förälderns nackdel.

Som ovan nämnts är det en helhetsbedömning i det enskilda fallet och det går därför inte att med säkerhet fastställa vad domstolen anser är det bästa för era barn. Domstolen beaktar alla omständigheter men de som jag ovan har nämnt är de som domstolen särskilt beaktar. Att du är en den av er som vill skiljas har däremot ingen betydelse och mamman till barnen har inte mer rätt till vårdnaden än vad pappan har.

Lycka till!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000