bedömning vid en vårdnadstvist

hej. har lite funderingar ang min situation. i december 2016 tog mitt ex våran gemensamma barn utomlands. jag ansökte om ensam vårdnad januari 2017. i januari i år fick jag den tillfälliga vårdnaden med tanke på hennes brott. grovt egenmäktighet och hon är häktad i sin frånvaro sedan mars 2017. i juli år hittade Interpol henne och barnet och prossesen har börjat om han ska tillbaka eller inte (haag konventionen). hela tiden har hon mailat tingsrätten osv. och nu i december är det huvudförhandling. jag har ingen advokat eftersom jag inte har rätt till hjälp. antar att jag tjänar för mycket. jag har aldrig blivit dömd. boende utredning gjordes i maj. så jag undrar. vad krävs det igentligen för att jag ska få vårdnaden? på nära 2 år har jag fått 13 bilder som jag betalat för. och när jag pratat med min son har hon skrattat o sagt att mitt barn sagt att pappa är vargen. jag frågar inget om barnet längre eftersom hon är extremt manipulativ.

vad krävs det igentligen?? hon med sin godeman hävdar på gemensamt vårdnad. och hur får man ihop det med en sådan mamma. ibland känner jag mig könsdiskriminerad. undrar hur rätten tänker i detta fallet. eller hur mycket måste jag bevisa.? jag vet att en mamma är viktig för ett barn. men det är vi pappor också.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det föreligger en presumtion om gemensam vårdnad och det är således det man strävar efter. Om föräldrarna inte kan komma överens leder det ofta till stora konflikter och barnet far illa, precis som det gjort för er. Vid en bedömning om ensam vårdnad ska föreligga gör domstolen en allsidig bedömning av föräldrarnas och barnets situation.

Avvägningen består bl.a. av följande:

- En förälders lämplighet som vårdnadshavare,

- Föräldrarnas samarbetsförmåga. En gemensam vårdnad kräver ett bra samarbete mellan föräldrarna, annars kan det tyckas vara bättre med ensam vårdnad. HD har i rättsfallet NJA 2007 s. 382 framhållit att det inte ska finnas en realistisk möjlighet för föräldrarna att inom en rimlig tid lösa konflikter för att ensam vårdnad i en sådan situation ska föreligga.

- Hur stora konflikterna är, vilket hänger ihop med ovanstående punkt.


Vid alla vårdnads tvister är utgångspunkten att barnets bästa sätts i första rummet. För ensam vårdnad krävs alltså att gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

Inga andra intressen kan konkurrera med barnets bästa, det är barnet som står i fokus. Det finns ingen generell definition om vad som är barnets bästa eftersom det ändras över tid och med samhällsutvecklingen och begreppet kan även se olika ut från barn till barn.

Vid en bedömning av barnets bästa kollar man bl.a. på:

- barnets behov av kontakt med båda föräldrarna.

- barnets vilja. Barnet får en successiv beslutande rätt ju äldre barnet blir. Det finns i praxis några domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma vart han eller hon vill bo när det fyllt 12 år, men det är bara en utgångspunkt.

- barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro

Domstolen måste beakta alla omständigheter som kan ha betydelse för barnets bästa. Detta är bara några exempel på vad som beaktas.


Sammanfattningsvis finns det många omständigheter som måste vägas in vid en bedömning av ensam vårdnad och det finns inte så mycket du själv kan göra för att få till en ensam vårdnad.

Jag vill inte gå in på ditt enskilda fall, då jag inte har möjlighet att göra den övergripande bedömningen som krävs. Jag hoppas du i alla fall fått en klarhet i hur en bedömning görs.

Du skrev att du inte hade rätt till en advokat men ett tips är att om du har möjlighet betala för en advokat som kan hjälpa dig. Det kostar en del men i slutändan kanske du tycker det var värt det.

Med vänliga hälsningar

Therese WibrinkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000