Bedömning om andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2016-04-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej, Jag har en lägenhet i Lund som jag bott i drygt 5 år. Nu doktorerar jag, fortfarande inskriven i Lund, men behöver inte vara närvarande på avdelningen på dagarna utan det räcker med att jag träffar min handledare 1 gång per 4-6 veckor. Jag har flyttat tillbaka till Stockholm men har kvar ett rum i min lägenhet och hyr ut 2 rum till studenter. När jag är i Lund stannar jag 2-3 nätter. Nu anser bostadsrättsföreningen att jag hyr ut i andra hand. Vad finns det för lagar och bestämmelser på hur ofta och hur länge man måste besöka lägenheten? Om jag måste ansöka om andrahandsuthyrning har jag ju inte tillgång till min egen lägenhet, vilket är iden eftersom jag behöver någonstans att bo när jag är i Lund? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid uthyrning av bostadsrätt blir Bostadsrättslagen tillämplig. De lagrum som blir särskilt tillämpliga i frågan om andrahandsuthyrning är främst 7 kap. 10-11 §§, samt 18 § punkt 2 om förverkande av bostadsrättslägenheten vid otillåten andrahandsupplåtelse, samt 20 § stycke 2.

I 7 kap. 10 § stadgas att en bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande, endast om styrelsen godkänner detta. Nyckelordet för bedömningen om det är fråga om andrahandsupplåtelse eller inneboende är alltså termen ”självständigt brukande”. För att avgöra om det är självständigt brukande tittar man på olika faktorer, men det är främst frågan om lägenhetsinnehavaren fortfarande brukar lägenheten som bostad och den som inhyses i lägenheten inte kan råda över bostaden själv. Dessa olika förhållanden brukar i juridiska termer kallas för total sublokation i det fall bostaden upplåts för självständigt brukande, och partiell sublokation i det fall hyresgästen inhyser en utomstående som inneboende.

Två domar från Högsta domstolen (HD), NJA 2001 s. 241 I och II agerar vägledning för vad som ska ses som ”självständigt brukande”. I det första målet ansåg HD att hyresgästen hade rätt att självständigt nyttja lägenheten och bedömde upplåtelsen som total sublokation. Visserligen hade ägaren vid ett par tillfällen vistats i lägenheten men detta först efter att ha fått tillåtelse av hyrestagaren. Utgången blev den motsatta i det andra målet. HD ansåg att eftersom ägaren bl.a. övernattade i lägenheten någon gång i månaden och vid dessa tillfällen utnyttjade dels köket , dels ett undantaget rum, kunde inte hyresgästen anses ha haft självständig nyttjanderätt till lägenheten.

Det framgår inte av din frågeställning om du ber dina hyresgäster om tillåtelse att vistas i lägenheten, men jag kan tänka mig att så inte är fallet i och med att du undantagit ett rum från uthyrningen. Det faktum att du undantagit ett rum talar också för att det är fråga om partiell sublokation och alltså inte en direkt andrahandsuthyrning som du skulle behöva tillstånd för. Försök kontakta styrelsen och berätta hur du ser på saken. Fungerar inte kommunikationen där så kan du vända dig till hyresnämnden. Skulle du behöva hjälp med något av detta är du välkommen att kontakta någon av våra jurister här på Lawline för vidare hjälp, se länkarna till höger.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Emma Modig
Fick du svar på din fråga?