Bedömning av vapenbrott och preskriptionstid

2017-10-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag beställde för runt 2 1/2 år sedan ett dekorationsvapen ifrån ett annat EU-land. Vad jag inte visste var att vapnet ifråga var ett från början brukbart vapen som på mekanisk väg gjorts permanent obrukbart. Det följde inte svensk lagstiftning då olika EU-länder har olika lagstiftning inom detta område. Tullen beslagtog föremålet och husransakan gjordes i mitt hem.Hörde på lång tid ingenting tills jag kallades till förhör där jag förklarade att jag inte hade haft uppsåt att bryta mot någon lag. Har nu på ett halvår inte hört ett knyst om saken igen. Vad jag har läst mig till så är ett uppsåtligt agerande som mitt att betrakta som en ringa förseelse med en preskriptionstid på två år. Vad anser ni om detta?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För olovlig införsel av skjutvapen till Sverige är vapenlagen tillämplig. Av din fråga framgår det att du har varit oaktsam kring huruvida vapnet faktiskt var olagligt. Således bör 9 kap 1 § 2 st. vapenlagen bli aktuell, där det anges att den som av oaktsamhet innehar skjutvapen döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses du istället ha agerat med uppsåt så är straffet istället fängelse i högst två år.

I 35 kap brottsbalken stadgas regler om preskription. Två års preskriptionstid gäller för brott som kan ge maximalt straff på fängelse 1 år, och fem års preskriptionstid gäller för brott som kan ge maximalt straff på fängelse 2 år.

Det som alltså blir avgörande för huruvida handlingen är preskriberad eller ej är om du bedöms ha begått handling med uppsåt eller ej.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (998)
2021-09-23 Arbetsgivarens tystnadsplikt - Vad gäller?
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (95785)