FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/10/2017

Bedömning av vapenbrott och preskriptionstid

Hej!

Jag beställde för runt 2 1/2 år sedan ett dekorationsvapen ifrån ett annat EU-land. Vad jag inte visste var att vapnet ifråga var ett från början brukbart vapen som på mekanisk väg gjorts permanent obrukbart. Det följde inte svensk lagstiftning då olika EU-länder har olika lagstiftning inom detta område. Tullen beslagtog föremålet och husransakan gjordes i mitt hem.

Hörde på lång tid ingenting tills jag kallades till förhör där jag förklarade att jag inte hade haft uppsåt att bryta mot någon lag. Har nu på ett halvår inte hört ett knyst om saken igen. Vad jag har läst mig till så är ett uppsåtligt agerande som mitt att betrakta som en ringa förseelse med en preskriptionstid på två år. Vad anser ni om detta?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För olovlig införsel av skjutvapen till Sverige är vapenlagen tillämplig. Av din fråga framgår det att du har varit oaktsam kring huruvida vapnet faktiskt var olagligt. Således bör 9 kap 1 § 2 st. vapenlagen bli aktuell, där det anges att den som av oaktsamhet innehar skjutvapen döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses du istället ha agerat med uppsåt så är straffet istället fängelse i högst två år.

I 35 kap brottsbalken stadgas regler om preskription. Två års preskriptionstid gäller för brott som kan ge maximalt straff på fängelse 1 år, och fem års preskriptionstid gäller för brott som kan ge maximalt straff på fängelse 2 år.

Det som alltså blir avgörande för huruvida handlingen är preskriberad eller ej är om du bedöms ha begått handling med uppsåt eller ej.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”