Bedömning av narkotikabrott

Hej! Jag har en fråga angående narkotika. Är det någon skillnad i den nuvarande lagstiftningen kring användet av marijuana och annan narkotika som exempelvis heroin och metamfetamin? Straffas man olika rent hypotetiskt om du har marijuana i blodet än om du har tagit heroin? Ifall det är skillnad, hur stor skillnad är det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

När man ska besluta vilken rubricering av ett narkotikabrott ska ha, exempelvis: ringa, normalgraden, grovt eller synnerligen grovt, så spelar flera olika saker in, en av dem är vilken sorts narkotika det är fråga om.

Saker som kan spela in vid en bedömning

-Vilken sorts narkotika det är, alltså hur farlig själva drogen av domstolen anses vara
-Mängden
-I vilka kretsar en drog brukas, anses vara farligare om den brukas bland många unga
-Andra omständigheter

Sedan så sammanväger man dessa och avgör hur allvarligt ett brott är. De olika brotten har olika skalor för hur hårt ett straff är, exempelvis

Ringa narkotikabrott: böter eller fängelse i högst 6 månader
Grov narkotikabrott: två till 7 års fängelse

Sedan är det upp till domstolen och avgöra var på skalan ens gärning hamnar.

Så ja det spelar roll domstolarna bedömer idag heroin som mera allvarligt än marijuana, men det är inte det ända som avgör.

Hoppas att du fick svar på din fråga och om du vill läsa mera om vad som är kriminaliserat och hur dessa skalor ser ut så kan du titta https://lagen.nu/1968:64

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”