Bedömning av grad av narkotikabrott

2020-04-16 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag undrar var går gränsen för graderna ringa, normalt och grovt narkotikabrott när det gäller MDMA samt hur straffskalan ser ut? Kan inte hitta några direkta svar när jag googlar mvh/Leyla
SVAR

Hej!

Det finns inga specifika gränser när det kommer till mängden av olika typer av narkotika när man bedömer graden av brottet. Det finns dock vissa saker att ta hänsyn till enligt lag. Dessa är:

Enligt 2 § i narkotikastrafflagen ska hänsyn tas till arten, mängden samt övriga omständigheter för att bedöma om brottet är av normalgraden eller om det är ringa.

När det kommer till arten tas det hänsyn till de mycket vanebildande egenskaperna hos preparaten. De mer beroendeframkallande drogerna går därmed normalt sett under normalgraden och inte ringa (undantag finns om det rör en obetydlig mängd).

När det kommer till mängden anses en större mängd hamna under normalgraden medan en mindre mängd anses vara ringa.

Exempelvis så har Högsta domstolen i mål nr B 3730-11, uttalat att innehav av fem gram eller mer amfetamin som regel ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2008 s. 653 gjort en bedömning av att innehav av 0,73 g kokain var att anse som narkotikabrott av normalgraden.

När det kommer till övriga omständigheter avses exempelvis typen av befattning.

Vid grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Vid en bedömning av som brottet ska anses grovt läggs särskild vikt hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningsmannen visat genom sin befattning med narkotikan. Exempelvis om preparatet är starkt vanebildande eller genom sin sammansättning är livsfarligt. Bedömningen tar även hänsyn till om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel.

Straffskalan för ett ringa narkotikabrott är böter eller fängelse upp till sex månader, för narkotikabrott av normalgraden är det fängelse i högst tre år och för grovt narkotikabrott är det fängelse i lägst två år och högst sju år.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (503)
2021-04-13 Hur mycket böter får man för ringa narkotikabrott?
2021-04-09 Är det lagligt att odla opiumvallmo?
2021-03-31 Hur mäts straffet vid narkotikabrott
2021-03-30 Narkotikabrott och körkortstillstånd

Alla besvarade frågor (91308)