Bedömning av den tillfälliga lagen, begränsningslagen

2018-01-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vad innebär det att den tillfälliga lagen kommer att omprövas i juni 2018?
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft 20 juli 2016 och ska gälla till och med 19 juli 2019. När regeringen valde att införa lagen bedömdes den således att behövas i tre år. Dock ska det efter att två år har passerat, d.v.s. i juni 2018 som du nämnde, göras en bedömning om huruvida den tillfälliga lagen fortfarande behövs under det tredje året. Lagen kan sedan genom ett nytt riksdagsbeslut komma att förlängas eller förklaras inte längre gälla. Hur denna bedömning kommer att ske har inte angivits i förarbetena till den tillfälliga lagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Skulle du vara intresserad av att veta mer om den tillfälliga lagen finns information att tillgå här. Du är alltid varmt välkommen att höra av dig igen vid andra frågor.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98657)