Bearbetning av litterärt verk

Får man göra en musikalisk version av tex en HC Andersson saga ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som har skapat ett litterärt verk har upphovsrätt till detta (1 § upphovsrättslagen).

Personen som framställt ett sådant verk har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Dessa brukar betecknas de ekonomiska rättigheterna av verket. Vad som menas med tillgänglig för allmänheten kan avse 4 olika fall.

1. Överföring till allmänheten. Detta kan till exempel vara genom internet.

2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik.

3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning.

4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).

Om exemplar av verk görs tillgänglig för allmänheten på något av dessa sätt ska upphovsmannen, i detta fall HC Andersen, anges (3 § upphovsrättslagen). Detta brukar kallas de ideella rättigheterna.

I ditt fall blir detta en form av överföring till en annan konstart, det vill säga en saga överförd till musikal. Det blir en helt annan konstform och kan därmed ge skaparen av verket upphovsrätt till det. För att en sådan omarbetning av verket ska ge upphovsrättsligt skydd ska det vara fråga om ett individuellt andligt skapande. Verket ska uppnå verkshöjd för att kunna ses som ett nytt verk. För att uppnå verkshöjd ska verket anses som nytt och självständigt, och har skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. Högsta domstolen har i ett fall (NJA 2005 s. 905) angett att det måste vara fråga om en förändring av verket som gör att originalverket inte står i fokus. Det går således inte att endast ändra lite på originalverket, utan det ska ses som ett helt nytt verk. I sådana fall kan det bli fråga om att det nya verket kan få upphovsrättsligt skydd för sig (4 § upphovsrättslagen).

Sammanfattningsvis är det okej att använda HC Andersens saga för en musikal i och med att musikalen i sig kan vara en så pass omfattande bearbetning att det ses som ett nytt och självständigt verk i sig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”