Beaktande av barnets vilja vid frågor om vårdnad och boende

2020-09-01 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Vi har idag delad vårdnad varannan vecka gällande våran son som är 12 år. Han är inskriven hos mig.Vi har haft delad vårdnad i 5 år. På grund av jobbsktuationen så måste vi nog tyvärr flytta 1h bort och Der blir för jobbigt att pendla.Så vi undrar hur det blir med sonen och vårdnaden? Kan han i 12 års åldern själv bestämma vem han vill bo hos?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnaden behöver inte ändras för att barnet bor mer hos någon av föräldrarna, däremot kan domstolen beakta barnets vilja vid en vårdnadstvist.

Angående boendet och beaktande av barnets vilja tas en större hänsyn till barnets vilja i takt med barnets stigande ålder och mognad (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Ett tolvårigt barn har nått en sådan ålder att barnets vilja endast i undantagsfall inte beaktas. Så är fallet om domstolen gör bedömningen att den uttalade viljan inte är barnets verkliga viljeyttring och att barnet på olika sätt har påverkats till att ha en viss inställning.

Görs däremot bedömningen att barnets viljeyttring står i samklang med barnets verkliga vilja och att det inte finns någonting som talar för att boendet inte vore förenligt med barnets bästa, kommer domstolen att ta hänsyn till en tolvårings vilja när man beslutar om barnets boende. Ni som föräldrar kan också avtala om barnets boende. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänt av socialnämden (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). Avtalet får då samma rättsverkan som en dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91357)