FrågaSKATTERÄTTArvsskatt07/06/2017

Beakta skatt vid försäljning av del i dödsbo i Finland

Jag är delägare i ett dödsbo i Finland. Dödsboet äger en skärgårdsö. Min andel i dödsboet är 1/4. Nu vill min kusin i Finland köpa min del i dödsboet. Hur beräknar man vad man ska ta betalt med tanke på vinstskatt, arvsskatt mm. Är själv bosatt i Sverige och svensk medborgare och här har vi ju t.ex ingen arvsskatt.

Tacksam för svar eller förslag på vart jag vänder mig för att få svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har för avsikt att sälja din del i dödsboet i Finland. Jag tolkar detta närmast som att du säljer din arvslott (den rätt du har att få ut egendom ur dödsboet). Du vill ha förslag på hur du och köparen kan beakta framtida skatt vid denna överlåtelse.

Ett första steg är att ta reda på vilka transaktioner som kommer bli föremål för skatt. Frågor kring detta besvaras bäst av finländska skatteförvaltningen (se hemsida här). I Finland finns arvsskatt, till skillnad från i Sverige. Arvsskatt utgår med viss procent - beroende på vilken skatteklass man ingår i - på den del av arvslotten som överstiger 20 000 euro. Om delen i dödsboet du avser att sälja har ett värde som överstiger 20 000 euro, kommer arvsskatt således utgå på köparen när arvet sedan skiftas. Ni behöver då ta reda på vilken skattesats köparen ingår i för att veta hur mycket skatt som kommer påföras. Ni får sedan avgöra er emellan vem som ska stå för skatten och justera köpepriset därefter. Om ni t.ex. kommer fram till att 1 000 euro ska utgå i skatt, är det kanske rimligt att priset sätts ned med 1 000 euro, eftersom delen i dödsboet så att säga belastas med en framtida skuld, som - om du hade behållit delen - du hade fått betala. Den finländska skatteförvaltningen har ett verktyg som hjälper en att beräkna den framtida arvsskatten, se här.

Som du nämner kan det även bli aktuellt att beakta den eventuella vinstskatt som kommer utgå i framtiden om köparen sedan säljer den egendom som köparen har fått genom att köpa din del i dödsboet. Hur ni ska beakta detta är upp till er. Det kan bli svårt att beakta skatt som kommer utgå långt i framtiden, främst för att det är svårt att veta vilket värde egendomen kommer ha i framtiden, och därmed vilken skatt som kommer utgå på en viss försäljning. Det ni skulle kunna göra är att ta reda på hur mycket skatt som skulle utgå om egendom i din del av dödsboet säljs idag. Svaret på detta får ni enklast från den finländska skatteförvaltningen. Ni får sedan välja vem som ska stå för skatten. Även här kanske det är rimligast att dra av skatten från det pris du säljer andelen för, ni får komma överens om vad som passar er båda. På detta sätt får ni enkelt fram hur mycket som bör betalas för delen i dödsboet.

Sammanfattning

Jag har redogjort för hur man kan tänka kring den framtida skatten. Jag har givit förslag på hur skatten kan beaktas. För att få reda på hur mycket skatt som kommer utgå rekommenderar jag er att vända er till den finländska skatteförvaltningen. Vet ni värdet på arvet (och därmed på din del i arvet) borde det ej vara någon större svårighet att få reda på hur mycket arvsskatt din kusin kommer behöva betala och hur mycket vinstskatt som hade utgått om du hade sålt egendomen efter att arvet skiftades. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har eventuella följdfrågor.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo