Bättre rätt till bostad mellan syskon

2017-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag och min syster fick ta över vårans pappa hyresrätt när han gick bort. Jag har bott i lägenheten i 3 år medan min syster pluggade i lund. under denna tid har jag betalat hela hyran. Har jag i så fall större rätt till lägenheten om det i värsta fall skulle bli en tvist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga att döma tolkar jag det som att ni båda har skrivit under på förstahandskontraktet. När det gäller bestämmelser om "bättre rätt", återfinns sådana endast i äktenskapsbalken och sambolagen, vilka inte är tillämpliga i detta fall. Det bör emellertid kunna sägas att ni innehar bostaden med samäganderätt (1 § lag om samäganderätt), eftersom en hyreslägenhet är att anses som lös egendom. Skulle en eventuell tvist uppkomma, erbjuder dock inte samäganderättslagen någon precis lösning, eftersom lagregleringen i sådana fall stadgar att egendomen kan överlåtas eller testamenteras, vilket hyresrätter inte får göras (12 kap. 65 § jordabalken). En hyresrätt får dock överlåtas till ett syskon, men för det krävs att syskonen varaktigt sammanbott i tre år (12 kap. 34 § jordabalken), vilket inte är fallet. Det bör heller inte vara aktuellt med en analog tillämpning (bestämmelse i annan lag tillämpas på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas) av reglerna om "bättre rätt" i sambolagen, eftersom hyresrätter inte kan tillräknas något legalt marknadsvärde. Förmodligen bör vid en tvist ses till att du har betalat hyran i tre år och att du bör ha bättre rätt till bostaden. Omständigheterna är dock vaga, varför jag inte kan ge dig ett precist svar.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95724)