Bättre rätt till bostad mellan syskon

Jag och min syster fick ta över vårans pappa hyresrätt när han gick bort. Jag har bott i lägenheten i 3 år medan min syster pluggade i lund. under denna tid har jag betalat hela hyran. Har jag i så fall större rätt till lägenheten om det i värsta fall skulle bli en tvist?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga att döma tolkar jag det som att ni båda har skrivit under på förstahandskontraktet. När det gäller bestämmelser om "bättre rätt", återfinns sådana endast i äktenskapsbalken och sambolagen, vilka inte är tillämpliga i detta fall. Det bör emellertid kunna sägas att ni innehar bostaden med samäganderätt (1 § lag om samäganderätt), eftersom en hyreslägenhet är att anses som lös egendom. Skulle en eventuell tvist uppkomma, erbjuder dock inte samäganderättslagen någon precis lösning, eftersom lagregleringen i sådana fall stadgar att egendomen kan överlåtas eller testamenteras, vilket hyresrätter inte får göras (12 kap. 65 § jordabalken). En hyresrätt får dock överlåtas till ett syskon, men för det krävs att syskonen varaktigt sammanbott i tre år (12 kap. 34 § jordabalken), vilket inte är fallet. Det bör heller inte vara aktuellt med en analog tillämpning (bestämmelse i annan lag tillämpas på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas) av reglerna om "bättre rätt" i sambolagen, eftersom hyresrätter inte kan tillräknas något legalt marknadsvärde. Förmodligen bör vid en tvist ses till att du har betalat hyran i tre år och att du bör ha bättre rätt till bostaden. Omständigheterna är dock vaga, varför jag inte kan ge dig ett precist svar.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”