Bäst rätt till gemensam bostad när ett samboförhållande upphör

FRÅGA
Vår dotter har varit sambo i 15 år och har 2 barn tillsammans med sin fd sambo.Relationen har varit destruktiv en längre tid från hennes sambos sida och hon fick nog , eftersom han vägrade flytta så flyttade hon till en lägenhet (hyresrätt) för 5 månader sedan. De har inte gjort någon bodelning utan hon har endast tagit med sig sina kläder och en del småsaker. De har en villa gemensamt som de fick i gåva för 8 år sedan från oss där han nu bor kvar, de har gemensamma lån på fastigheten efter renoveringar osv. De har gemensam vårdnad om barnen och dom bor hos vår dotter fre-mån och på veckorna hos honom. Detta har varit bästa lösningen eftersom han jobbar helg och vår dotter på vardagar. Barnen är 9 och 12 år gamla . Sedan de flyttade isär har allt fungerat bra både mellan dom och för barnen. Vår dotter har väldigt starka känslomässiga band till huset eftersom hon är uppväxt strax intill och tillbringat mycket tid hos sin farmor och farfar som tidigare bott där (Vi bor fortfarande kvar och är grannar med hennes fd sambo) Nu har det kommit fram att han har en ny relation som påbörjades samma dag som hon flyttade ut. Nu vill hon flytta tillbaka till huset och lösa ut honom, och han får ta över hennes lägenhet men han vägrar, han hävdar att de båda fått huset i gåva och inget finns skrivet. Vilka rättigheter har hon ?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.
Sambolagen reglerar vad som gäller när ett samboförhållande upphört. I detta fall förstår jag det som att de fått bostaden som en gemensam gåva vilket betyder att huset är deras gemensamma bostad. En gemensam bostad räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen, se här.
Detta betyder i att bostaden skulle ingå i en eventuell bodelning.

En bodelning är inte obligatorisk i ett samboförhållande utan någon av parterna måste begära en sådan inom ett år från det att förhållandet upphör för att en sådan ska ske, detta enligt 8 § sambolagen, se här.
Således kan din dotter begära bodelning, huset skulle då delas lika mellan dem båda. Detta betyder i sin tur att den som bor i huset måste köpa ut den andra personen. Detta kan göras med pengar eller egendom enligt 17 § sambolagen, se här.

Nästa fråga blir då vem som har rätt att ha kvar huset och lösa ut den andra personen. Enligt lagen är det den sambo som bäst behöver bostaden som ska få bo kvar i den enligt 16 § sambolagen, se här. En bedömning måste således göras om vem som bäst behöver er bostad. En tyngdpunkt brukar till exempel vara om en av parterna har vårdnad av barnen. I detta fall har ni dock gemensam vårdnad.
Andra aspekter som domstolen har tittat på är till exempel anknytning till bostaden. I ett rättsfall från hovrätten så bedömer domstolen att den som har anknytning till bostaden genom sin släkt har bäst rätt till den. Detta rättsfall är dock från 1994, se här, (observera att laghänvisningen inte stämmer i fallet då vi fått en ny sambolag).

Sammanfattningsvis så kommer en bedömning göras om vem som bäst behöver bostaden om ni gör en bodelning och delar upp er samboegendom. Denna bedömning kan grunda sig på flera olika aspekter och omständigheter och därför är det svårt att säga hur utgången faktiskt skulle bli.

Hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor får du gärna återkomma.
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86835)