Bäst behov av gemensam bostad vid upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo har beslutat att separera. Vi bor i en villa med våra två gemensamma barn. Vi kommer att ha delad vårdnad av barnen (varannan vecka). Vi gör nu båda anspråk på att behålla villan. Hur avgör man vem som ska bo kvar?Har läst att den som ”har mest behov” oftast är den som får behålla bostaden men jag menar att behovet är lika stort hos oss båda.Min inkomst är klart högre än min sambos och jag har inga större problem med att ta ytterligare lån och lösa ut henne och betala av lånen även om det kommer att belasta min ekonomi klart mer. Idag är det bara jag som amorterar och betalar räntorna. Hon har inget utrymme för att amortera, troligen skulle hon inte klara att betala räntan heller och samtidigt underhålla huset. Dock kommer hon förmodligen att kunna få hjälp av sin mamma med förskott på arv och kan då förmodligen lösa ut mig och betala en stor del eller kanske hela bostaden kontant och därmed inte ha några eller väldigt låga räntekostnader.När vi köpte huset gick min sambo in med en ganska stor kontantinsats som hon fått av sina föräldrar medan min del var klart mindre (25% av hennes). Sedan dess är det jag som betalt all ränta och 80% av amorteringarna. Vi äger halva huset var.Jag har lagt ganska mycket tid på att förbättra vår bostad genom renoveringar och förbättringar medan hon i stort sätt inte gjort någonting om det nu har någon betydelse mer än känslomässigt.Kan man avgöra vem som har mest rätt att bo kvar?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mot bakgrund av informationen i frågan verkar det som att ni införskaffat villan för gemensamt bruk. Villan utgör således samboegendom i enlighet med 3 § sambolagen (2003:376). Ni verkar även vara samägare till villan i enlighet med lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt.

För att samboegendom ska delas i likhet med skilsmässor krävs alltså att någon av er begär det. Eftersom ni båda gör anspråk på villan och ni är samägare utgår jag ifrån att någon av er kommer begära bodelning av samboegendom i enlighet med 8 § sambolagen.

Precis som Du anger är regeln att gemensam bostad ska tillfalla den sambon som bäst behöver den, se 16 § andra stycket sambolagen. Samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska beaktas. Ett typexempel där den ena sambon anses ha bäst behov är när denne ska ha ensam vårdnad av gemensamma barn, vilket inte aktualiseras i ert fall eftersom vårdnaden ska vara gemensam. Ett annat exempel kan vara att den ena sambon är väldigt beroende av att bo på en viss ort.

Eftersom Du anger att behovet är lika stort blir bedömningen oerhört svår. Omständigheter som att Du har stått för en klar majoritet av amorteringarna och dessutom lagt ner mycket tid och arbete på renoveringen hade spelat större roll ifall ni inte var samägare och villan ägdes av er själv (se 16 § andra stycket andra meningen). Det bör dock understrykas att det krävs avräkning för att den ena sambon ska få bostaden på sin lott (andel i bodelning). Den sambon som bäst behöver bostaden måste således köpa ut den andra.

Jag rekommenderar att Du och din sambo verkligen försöker komma överens om vem som ska bo kvar i bostaden och vem som ska köpa ut vem. Lyckas ni inte med detta blir det i slutändan upp till domstol att avgöra.

Tyvärr kan jag inte ge ett mer konkret svar. Har Du följdfrågor välkomnar dig att kommentera svaret nedan.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?