Bäst behov av gemensam bostad

FRÅGA
Hej! Jag står ensam på en hyresrätt som jag och min sambo skaffat tillsammans. Nu när vi ska separera så vill båda bo kvar. vi har inga barn, och hon vill anlita en bodelningsförättare. Jag har läst om detta och det står att lägenheten kan gå till den som behöver den mest. Till min fråga, vad avgör vem som behöver den mest? Kan det ha att göra med ekonomisk situation eller vem som har svårast att skaffa en ny lägenhet? Eller behöver hon "synnerliga" skäl för att ha en chans att ta över mitt kontrakt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.

Eftersom att det är en lägenhet som skaffats tillsammans krävs inga synnerliga skäl för ett övertagande. Det som avgör vem som får behålla lägenheten är vem som har bäst behov, samt att om din sambo ska få ta över den att det är skäligt, se 16 § 2 st sambolagen.

Angående hur bedömningen görs om bäst behov och vilka argument som kan anföras för att få behålla bostaden, se mitt utförliga svar i följande fråga: här.

Vem som har lättast att skaffa ny bostad har betydelse i behovsprövningen (den som har lättast har mindre behov). Ekonomisk situation spelar roll. Avstånd till arbetsplats och ålder kan spela roll. I princip kan samtliga omständigheter åberopas som stöd för bäst behov. Det är troligen lättare för dig att behålla bostaden eftersom att du ensam står på kontraktet, men det är ingen självklarhet. Förhoppningsvis kan ni lösa detta själva utan att behöva få det prövat i någon rättslig instans. Om en domstol skulle bedöma det så skulle de omständigheter jag nämnt att bli ledande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2731)
2020-09-26 Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?
2020-09-23 Hyresvärd och hyresgäst - sambor?

Alla besvarade frågor (84444)