Bäst behov av gemensam bostad

FRÅGA
Hej, Hjälper en stackars granne.. Om du äger hela huset, du är sambo sedan inflytt, har inget sambo avtal, puttat in egna pengar vid renoveringsbörjan, tagit ytterligare lån tillsammans med sambo. Vad gäller om du vill att din sambo ska flytta? Tacksam för snabbt svar/Anette
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen; nedan SamboL, se här.

Såvida huset förvärvades för gemensam användning, utgör det samboegendom enligt 3 § SamboL. Huset kan således, vid upphörande av samboförhållandet, bli föremål för bodelning. Det betyder att husets värde delas på hälften. Det verkar som om huset utgör samboegendom, eftersom att din granne var sambo sedan inflytt och inget samboavtal finns.

Vem som ska få behålla huset efter separation regleras i 16 § 2 st SamboL. I bestämmelsen anges att den sambo som har bäst behov av bostaden ska få behålla denna. Om din grannes sambo ska få behålla bostaden, krävs att det är skäligt (eftersom att denne inte är ägare). Angående behovs och (eventuell) skälighetsbedömning kan hänvisas till mitt svar i följande fråga: http://lawline.se/answers/bast-behov-av-gemensam-bostad.

Det som händer om din granne vill att dennes sambo ska flytta är att sambon har rätt att kräva bodelning, varpå denne kan få ut hälften (efter avdrag för lån) av värdet i bostaden. Vidare blir det en fråga om vem som ska få behålla bostaden, och således lösa ut den andre. Den frågan avgörs genom en behovsprövning i enlighet med 16 § 2 st SamboL. Om din grannes sambo ska få bostaden krävs också, utöver bäst behov, att ett sådant övertagande är skäligt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91260)