Bäst behov av bostad och bohag när ingen av samborna har barn

Om samboförhållandet upphör, den med störst behov av bostaden och bolaget har rätt att behålla den. Men om ingen av båda parterna har barn, kollar man efter ekonomin istället?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Att den sambo som har bäst behov av bostad och bohag kan få denna egendom i avräkning på sin lott följer av 16 § 2 st Sambolagen. Många faktorer kan få betydelse vid behovsprövningen. Om det finns barn i förhållandet är det som du säger oftast den som barnet ska bo hos som anses ha bäst behov av bostaden. När barn inte finns kan en sambos ålder, handikapp och hälsa tillmätas betydelse. Närheten till en sambos arbetsplats och möjligheten att få nu bostad kan också spela in.

Värt att nämna är även att en skälighetsbedömning ska göras utöver behovsbedömningen. Detta innebär att även om den ena sambon har bättre behov av bostaden och bohaget kan dessa tillfalla den andre sambon om ett övertagande skulle vara oskäligt. Detta har till exempel tillämpats när en bostad har varit den ena sambons föräldrahem eller släktgård.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”