Bäst behov av bostad och bohag när ingen av samborna har barn

FRÅGA
Om samboförhållandet upphör, den med störst behov av bostaden och bolaget har rätt att behålla den. Men om ingen av båda parterna har barn, kollar man efter ekonomin istället?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att den sambo som har bäst behov av bostad och bohag kan få denna egendom i avräkning på sin lott följer av 16 § 2 st Sambolagen. Många faktorer kan få betydelse vid behovsprövningen. Om det finns barn i förhållandet är det som du säger oftast den som barnet ska bo hos som anses ha bäst behov av bostaden. När barn inte finns kan en sambos ålder, handikapp och hälsa tillmätas betydelse. Närheten till en sambos arbetsplats och möjligheten att få nu bostad kan också spela in.

Värt att nämna är även att en skälighetsbedömning ska göras utöver behovsbedömningen. Detta innebär att även om den ena sambon har bättre behov av bostaden och bohaget kan dessa tillfalla den andre sambon om ett övertagande skulle vara oskäligt. Detta har till exempel tillämpats när en bostad har varit den ena sambons föräldrahem eller släktgård.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85462)