Basbeloppsregelns betydelse

FRÅGA
Jag undra vad 4 basbeloppsregeln innebär , jag och min make har ett gemensamt barn och två särkullbarn var , gör det nån skillnad på den regeln om vi skriver att dom endast får laglott vid ev dödsfall .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Basbeloppsregeln finns i Ärvdabalk 3:1 st 2. Det är en skyddsregel för den efterlevande maken som innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (enligt socialförsäkringsbalken). I detta värde ingår dock den egendom som den efterlevande maken fått vid bodelningen (som alltid ska ske när en make avlidit) samt eventuell enskild egendom. Regeln aktualiseras således endast när värdet av den efterlevande makens egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp, som denne har rätt att inskränka på särkullbarnens arv.

Basbeloppsregeln gäller inte per automatik, utan den efterlevande maken måste själv åberopa den. Huruvida ni testamente anger att barnen endast skall tilldelas deras respektive laglott kommer inte direkt påverka basbeloppsregelns tillämpning.

Med vänlig hälsning,

Stina Bagge
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (862)
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?
2020-10-09 Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

Alla besvarade frågor (85191)