Basbeloppsregeln vid arv

2017-07-15 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Min far gick bort för en tid sedan. Hans efterlevande inkluderar mig (särkullbarn), efterlevande maka samt deras gemensamma omyndiga barn. Vi är alltså två som ärver - jag och hans fru. Det finns inget testamente. I vanliga fall skulle jag alltså ha ärvt 1/4 och hans fru 3/4. Vad jag har förstått har efterlevande maka emellertid rätt till ett belopp motsvarande fyra prisbasbelopp och att denna rätt går före särkullbarnen. Dödsboets sammanlagda tillgångar understiger fyra gånger prisbasbeloppet - innebär detta alltså att i det här fallet tillfaller hela arvet min pappas fru medan jag inte ärver någonting?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till till Lawline med din fråga.

Denna situation är reglerad i 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) (här). Du har i stort sett förstått arvet efter din far som lagen säger. Den efterlevande makan har ett efterlevnadsskydd på fyra prisbasbelopp, dock omfattas även vad den efterlevande maken erhöll i bodelningen och eventuell enskild egendom i summan som ska vara 4 prisbasbelopp. Detta innebär att även om dödsboets tillgångar understiger fyra prisbasbelopp kan den efterlevande maken ha erhållet sitt efterlevnadsskydd från bodelningen och sina enskild egendomar och därmed påverkas inte särkullsbarnens arvsrätt av att dödsboets tillgångar är värt mindre än fyra prisbasbelopp.

Om arvssituationen nu är som du säger, att efterlevnadsskyddet blir aktuellt kommer mycket riktigt ditt arv gå till den efterlevande makan. Men det behöver inte innebära att du går arvslös från din far eftersom det arvet omfattas av efterarvsreglerna som innebär att när makan avlider kommer du få ett arv från makan motsvarande hur stor andel av sin egendom som hon fått med stöd av efterlevnadskyddet. Exempel: Om makan erhåll 32 000 kr för att komma upp fyra prisbasbelopp som för enkelhetens skull motsvarar 160 000 kr omfattas 32 000/160 000= 20% av hennes egendom av efterarvsreglerna. Detta innebär att vid makans död kan inte 20% av egendomen omfattas av ett testamente och ska gå till dig som arvinge från din far. Enligt 3 kap. 1-2 §§ ÄB (här)

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (792)
2021-07-29 Hur fördelas efterarvet?
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

Alla besvarade frågor (94568)