Basbeloppsregeln kan begränsa möjligheten att testamentera sin egendom

Hej. Jag och min fru har inga barn. Jag har heller inte barn. Vi har äktenskapsförord. Kan jag testamentera större delen av mina medel till vem jag vill? Hälsningar Tommy Klint

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Eftersom din fråga avser arv och testamente så är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig.


Barn hade påverkat din möjlighet att testamentera

Enligt svensk arvsrätt regleras arvet genom olika arvsklasser. Den första arvsklassen består av den avlidnes eventuella barn, vilket enligt lagtext kallas för bröstarvingar, 2 kap 1 § ÄB. Om barnen inte heller finns vid liv, så träder eventuella barnbarn i barnets ställe, och därefter barnbarnsbarn och så vidare. Bröstarvingarna är de som har rätt till sin laglott, dvs. det är inte möjligt att genom testamente göra dem arvlösa, 7 kap 1 § ÄB. Bröstarvingar är de enda som har denna rätt. Eftersom du inte har några barn, så kan du testamentera all din egendom till vem du vill. Ingen annan av dina släktingar kan kräva att ta del av ditt arv, eftersom den rätten endast tillfaller bröstarvingar.


Efterlevande make har rätt till 4x prisbasbeloppet

Det finns dock ett undantag, den så kallade basbeloppsregeln som regleras i 3 kap 1 § andra stycket ÄB. Denna innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut ett värde av fyra prisbasbelopp, här räknas även det maken får vid en bodelning och eventuell enskild egendom in. Enskild egendom är sådan egendom som är enskild på grund av t.ex. äktenskapsförord, 7 kap. 2 § ÄB. År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr (statistikmyndighetens hemsida), vilket innebär att din fru har rätt till 52 500 x 4 = 209 600 kr. Rätten till egendom enligt basbeloppsregeln, ska i första hand täckas genom vad den efterlevande maken får genom bodelning, äger som enskild egendom eller får genom arv eller testamente efter den avlidne maken. Om detta inte i värde uppgår till fyra gånger prisbasbeloppet ska resten, om möjligt, utgå ur kvarlåtenskapen efter den avlidne.


Exempel: prisbasbeloppet är totalt 209 600 kr. Efterlevande make har genom bodelning och enskild egendom fått 150 000 kr. Det saknas alltså 59 600 kr. Dessa får efterlevande make ta från det som testamenterats.


Skriva testamente

Viktigt att tänka på är att testamentet ska uppfylla de formkrav som finns i 10 kap 1 § ÄB, dvs skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen samtidigt närvarande. Om du vill ha hjälp med att upprätta testamente så kan du också boka tid hos en av våra jurister så hjälper vi dig gärna med det! Tryck här för att boka tid.


Sammanfattning

Du kan testamentera din egendom till vem du vill, men den efterlevande maken har ändå rätt till fyra gånger prisbasbeloppet.


Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”