Basbeloppsregeln

FRÅGA
Hej !Min far avled för ett tag sen. Han var gift med en thailändska och bosatt i Thailand. Dom hade inga gemensamma barn däremot hade min far mig och mina två syskon.Det fanns inga stora tillgångar kvar efter vår far. Summan uppgick väl till knappt 40000 kr.Min fråga är : hur fördelas dessa pengar ? Stämmer det att hans hustru först har rätt till 4 prisbasbelopp (nu fanns ju inte dessa pengar ) innan vi syskon ärver något ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finner du i Ärvdabalken.
Du och dina två syskon är din fars närmaste arvingar och ni ska därför dela lika på hans kvarlåtenskap enligt Ärvdabalken 2 kap 1§. Eftersom att din far var gift ska dock hans kvarlåtenskap i första hand tillfalla hans maka. Däremot är du och dina syskon särkullbarn (dvs. endast er fars barn) och därför gäller som huvudregel att ni kan välja att få ut era arv direkt och er fars kvarlåtenskap tillfaller i sådana fall alltså inte hans efterlevande maka. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st.
Precis som du säger gäller dock basbeloppsregeln i det här fallet. Regeln innebär att er fars maka har rätt att ur din fars kvarlåtenskap tillsammans med hennes del från bodelningen samt enskild egendom åtminstone få ut 4xprisbasbelopp (1xprisbasbelopp år 2016 = 44 300 kr). Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 2st.
I värdet på 4xprisbasbelopp inkluderas alltså det som den efterlevande makan erhållit genom bodelningen och hennes enskilda egendom. Detta innebär att om den efterlevande makans del ur bodelningen samt hennes enskilda egendom överstiger 4xprisbabsbelopp, har hon inte rätt att direkt erhålla något ur er fars kvarlåtenskap. Istället har ni som särkullbarn rätt att välja att få ut era arv direkt eller att avstå era arv till förmån för er fars maka och att ni därigenom får ut era arv först då efterlevande maka avlidit. Om det istället är så att er fars makas del ur bodelningen samt hennes enskilda egendom inte uppgår till 4xprisbasbelopp gäller att hon har rätt att erhålla egendom ur er fars kvarlåtenskap så att hon uppkommer till detta värde. Det är alltså bara när värdet av den efterlevande makans egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp som denne har rätt att inskränka på särkullbarnens arv. Detta gäller så långt det är möjligt, dvs. så långt din fars kvarlåtenskap räcker.

Basbeloppsregeln gäller inte per automatik, utan den efterlevande makan måste själv åberopa den. Den efterlevande makan kan därmed även låta bli att åberopa regeln till fördel för den avlidne makens särkullbarn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. I annat fall är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91127)