Barns vårdnad och boende efter skilsmässa

2015-01-20 i Barnrätt
FRÅGA
Hej ! Har ett problem och detta börjar bli akut! Vi har gemensam vårdnad och vartannan vecka och detta skriftligt avtal som vi förvisso gjort själv men båda har signat. Min exfru lämnade i otrohet på ett ganska smutsigt vis och därför är vår kontakt väldigt dålig! Hennes nya kille hade vid det tillfället 3 förhållande igång och har en grov rattfylla som lett till fängelse. Med andra ord har han inget förtroende att ta något som helst mandat från min sida att ta något som helst beslut åt våra barn och kommer aldrig få det. Problemet är att min exfru är flygvärdinna och vill att han ska ta hand om våra barn när hon jobbar utomlands och inte är tillgänglig för att ta beslut åt våra barn. Jag säger då att barn skall vara hos sin biologiska pappa och vårdnadshavare då hon inte är tillgänglig . Hon kräver då dessa dagar i retur . Är inte intresserad av att ändra vartannan veckas upplägget då min nya sambos barn har samma som mina barn och för barnens trygghet skall vi vara en " vanlig familj " på våra veckor. Som jag förstått föräldrarbalken så skall barn i första hand vara hos sina vårdnadshavare när den andra inte har möjlighet och om vi inte gemensamt delegerar ut ett beslutsansvar till ny sambo så har han ingen rätt att ta beslut som har med våra barn att göra. Kan ni hjälpa mig att reda ut detta så vore jag fantastiskt tacksam. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid äktenskapsskillnad är huvudregeln att vårdnaden om barnet delas lika mellan föräldrarna, dvs. att det fortsätter som under äktenskapet. Detta framgår av föräldrabalken (FB) 6 kap 3 § andra stycket, här. Jag förstår din fråga som att ni båda vill ha gemensam vårdnad och delad boende för barnen men att ni inte lyckas ordna så att upplägget med varannan vecka upprätthålls.

Eftersom ni har gemensam vårdnad är det möjligt för er att själva avtala om var barnen ska bo. Ett sådant avtal ska dock godkännas av Socialstyrelsen, se FB 6 kap 14a § andra stycket här. Om Socialstyrelsen inte godkänner avtalet kan ärendet istället avgöras av tingsrätten.

Utgångspunkten när man diskutera frågor som rör barn är att man alltid ska ha barnets bästa i åtanke. Om din ex-fru inte har möjlighet att ta hand om era barn och du dessutom inte anser att hennes sambo är lämplig att ta hand om dem kan det vara så att det bästa för era barn att de endast bor hos dig. Även andra lösningar är naturligtvis möjliga, exempelvis att de bor mer hos dig och mindre hos din exfru eller att ni har ett annat upplägg än varannan vecka. Frågan är naturligtvis svårt att avgöra och en bedömning måste göras från dina barns hela situation. Jag förstod på din fråga att du är nöjd med upplägget vad gäller era barns boende och inte önskar ensam vårdnad men som tidigare påpekats bedöms dessa frågor utifrån barnets perspektiv. Enligt FB 6 kap 8a § här kan tingsrätten besluta om ensam vårdnad av barn om den ena vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Om er situation är så långtgående är dock svårt för mig att avgöra, det beror naturligtvis på din ex-frus situation.

Huvudregeln vid delad vårdnad är att ni båda har skyldighet och rättighet att bestämma i frågor som rör era barn. Detta framgår av FB 6 kap 11 § som också reglerar att i takt med barnens stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till deras egna synpunkter och önskemål.

Det finns undantag från denna regel. Om en av er till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i sådana beslut som gäller vårdnaden får den andre ensam bestämma. När din fru på grund av jobb saknar möjlighet att ta beslut åt era barn är det istället du som har den rätten att ta beslut trots att det är hennes vecka. Detta framgår av FB 6 kap 13 § andra stycket här. Din fru kan inte anses hindrad att ta del i beslutet, om hennes mening kan inhämtas inom rimlig tid utan att det medför verklig olägenhet för barnet. Ju betydelsefullare beslutet är desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i det. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som exempel har i motiven nämnts frågor som rör barnets skolgång eller bosättning. Hennes sambo har ingen beslutanderätt i frågor som rör era barn utan det är ni som vårdnadshavare som har det.

Angående att era barn bor hos dig trots att det är din frus vecka och att hon sedan "kräver tillbaka" dessa dagar är en mycket svår fråga att besvara. Jag förstår det som att ni måste reda ut hela er situation med barnen och jag tror att det bästa skulle vara om du (och din ex-fru) fick träffa någon som kunde få en bättre och tydligare bild av hela er situation för att finna den lösningen som är bäst för era barn. Om du önskar ha hjälp med detta, kontakta gärna mig igen så hjälper jag gärna till med att ordna en jurist som är mycket kunnig på området, till ett bra pris.

Om du undrar över något i mitt svar eller vill att jag förtydligar något, tveka inte att hör av dig!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81741)